PREZANTIMI I FONDIT SHQIPETAR PER KONKURUSHMERINE, FONDIT PER INOVACIONIN
Emarte,3 Prill 2012,ora 10:00
Vendi i organizimit: “Real Scampis”

Agjencia Shqipetare e zhvillimit te Investimeve ne bashkpunim me Dhomen e Tregtise dhe Industrise Elbasan organizon, me date 3 Prill 2012,Tryezene Rrumbullaket me qellim “Prezantimin e fondit Shqipetar per Konkurueshmerine dhe Fondi per inovacionin”.
Qellimii kesaj tryeze eshte te sjelle ne nivel institucional informacionin e nevojshem lidhur me mundesite qe ofrohen per bizneset per te fituar nga skemat e garanteve, si dhe mynyren e funksionimit te tyre.
Ne kete kuader, duke njohur kontributin tuaj ne ceshtjet e zhvillimit ekonomik, kemi kenaqesine tju ftojme te jeni te pranishem ne kete tryeze.

Me respekt,

Znj.Eneida Guria

Drejtore Egzekutive

Agjencia Shqipetare e zhvillimit te Investimeve

Menu