Misioni yne,
Promovimi i sipërmarrjes private dhe krijimi i një mjedisi miqësor për investitorët vendas dhe të huaj nëpërmjet koordinimit, lobimit dhe aktiviteteve.
Nxitja e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar me vendet e tjera, për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.

Njoftim 2023

Të nderuar biznesmenë.!
Duke ju uruar suksese në aktivitetin tuaj, ju njoftojmë se edhe Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë jep një kontribut modest në mbarëvajtjen e biznesit tuaj. Për një mbarëvajtje normale të veprimtarisë së Dhomës, është e nevojshme pagimi i kuotimit financiar për vitin 2023. Për biznesmenët anëtarësimi në Dhomë ju sjell shumë favore duke e bërë biznesin tuaj më tërheqës. Pagesa mund të bëhet me cash pranë Dhomës ose nëpërmjet bankës së llogarisë së Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Qarkut Elbasan, pranë Degës së BKT Elbasan me nr. 40510 2682 dhe IBAN AL4720531050102682CLPRCLALLO. Faleminderit për bashkëpunimin tuaj.

Menu