Misioni yne,
Promovimi i sipermarrjes private dhe krijimi i nje mjedisi miqesor për investitorët vendas dhe te huaj nepermjet kordinimit, lobimit dhe aktiviteteve.
Nxitja e bashkepunimit ekonomik dhe tregtar me vendet e tjera, per nje zhvillim te qendrueshem ekonomik.

Mbas Panaireve te Shumte te realizuar ne Qarkun tone,
Dhoma e Tregtise Dhe Industrise Qarku Elbasasn Mundeson Paisjen e Bizneseve me Pasaporta Sherbimi

Njoftim 2021

Te nderuar biznesmene.!
Duke Ju uruar suksese ne aktivitetin tuaj, ju informojme se nje kontribut modest per ecurine e bisnesit tuaj jep dhe Dhoma e Tregtise dhe Industrise. Per nje ecuri normale te aktivitetit te Dhomes, eshte e nevojshme derdhja e kuotizacionit financiar per vitin 2020. Biznesmene, anetaresimi ne Dhome ju sjell nje sere favoresh, duke e bere biznesin tuaj me terheqes.Pagesa mund te behet ne kesh prane Dhomes ose nepermjet llogarise bankate te Dhomes se Tregtise dhe Industrise Qarku Elbasan,praneDeges se BKT Elbasan me nr. 40510 2682 dhe IBAN AL4720531050102682CLPRCLALLO.Ju faleminderit per bashkepunimin.

Menu