Promovimi i sipermarrjes private dhe krijimi i nje mjedisi miqesor për investitorët vendas dhe te huaj nepermjet kordinimit, lobimit dhe aktiviteteve, nxitja e bashkepunimit ekonomik dhe tregtar me vendet e tjera, per nje zhvillim te qendrueshem ekonomik.

Menu