Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Elbasan, duke parë kërkesat për një disiplinë të plotë dhe të shtrënguar për marketing dhe ndermjetesim,

të sipërmarrjeve dhe enteve publike, e duke konsideruar kërkesat e shumta që i vijnë për trajnim të avancuar në fushat e marketimit dhe ndermjetesimit, organizon Trajnimin mbi:

TEMA I-re: “ÇFARË ËSHTË PATENTA, MARKA TREGTARE, DIZAJNI INDUSTRIAL
TEMA II-te: “ÇFARË ESHTE NDERMJETESIMI, KUPTIMI DHE MOSMARREVESHJET QE ZGJIDHEN ME NDERMJETESIM”

Ky trajnim synon të japë njohuri mbi standartet ndërkombëtare të Patentave, Markave,

Dizenjin dhe Ndermjetesimin si zgjidhje të mosmarreveshjeve,

sikurse dhe të thellohet në diskutim mbi praktikat më të mira në Shqipëri për aplikimin e tyre.

Menu